www.geluidsvoorzieningen.nl

spraakversterking - geluidsreductie - ringleidingsystemen - muziekversterking

Home    Bedrijf/Referenties   Ringleidingen   Geluidsbegrenzers   Geluidsbeheersing   Geluidsvoorzieningen
Betaalbare Ringleidingsystemen

De vergrijzing neemt toe, en steeds meer mensen zijn afhankelijk van technische hulpmiddelen. Zo stijgt ook het aantal gebruikers van hoortoestellen. Ondanks de goede kwaliteit van moderne hoortoestellen is de verstaanbaarheid van spraak in grotere gezelschappen een groot probleem voor slechthorenden, omdat ze veel minder goed in staat zijn de gewenste stem uit het geroezemoes te filteren. In dit soort omstandigheden kan een ringleidingvoorziening uitstekend werk verrichten. De ringleiding "injecteert" de elektronisch versterkte spreker  draadloos in het hoortoestel door middel van een magnetisch veld. 
De storende omgeving wordt zo overstemd of zelfs compleet uitgeschakeld, en de spreker is uitstekend te volgen. 
De benodigde "antenne", een eenvoudige draadlus, kan worden aangebracht in een plafond, vloer, onder een tafelblad, of vrij hangend in een ruimte worden geplaatst. 

Ofschoon over de berekening en aanleg van een ringleidingsysteem door sommige bedrijven nogal gewichtig wordt gedaan, kan het in de praktijk vaak vrij eenvoudig worden verwezenlijkt.
 
Een goede ringleiding hoeft dus ook geen kapitaal te kosten! 
Wel dient vooraf de haalbaarheid te worden bekeken, en bij twijfel een proefmeting te worden gedaan, omdat er in een gebouw een aantal storende invloeden aanwezig kan zijn.

Een betaalbaar ringleidingsysteem volledig volgens IEC118-4? 
Bel 024-6774063 of 06-83542937!


Wat heb ik nodig?
Een ringleidingsysteem vergt een kleine uitbreiding:
aan de vaak reeds aanwezige geluidsinstallatie wordt een speciale ringleidingversterker gekoppeld, die de eigenlijke ringleiding (dovenlus) aanstuurt. Eventueel kan nog een sfeermicrofoon worden toegevoegd, die de slechthorende mee laat luisteren naar de achtergrondgeluiden.
 

Door middel van een dergelijk pictogram wordt de slechthorende erop gewezen dat er een ringleiding actief is.
De hoortoestelgebruiker zet zijn toestel op stand "T" of "T/M" en heeft nu een directe verbinding met de spreker, zonder dat de spreker wordt overstemd door omgevingslawaai en galm.

Tip: In de kleinere toepassingen kan een ringleidingversterker met een eigen microfoon ook als autonome  ringleidingvoorziening 
worden ingezet, dus zonder een noodzakelijke geluidsinstallatie. 


Ringleidingen vallen onder de norm NEN 60-118/4 (IEC118-4).

Deze norm schrijft precies voor aan welke zaken een ringleidingsysteem moet voldoen.
Daaronder valt b.v. de maximaal toelaatbare achtergrondstoring van een gebouw, de veldsterkte en het frequentieverloop waarbinnen de ringleiding installatie bij normaal gebruik moet blijven opereren.
In een stap-voor-stap meetprocedure lopen wij alle punten na en leggen de gemeten waarden vast.
Desgewenst stellen wij voor u een meetrapport op, waarmee u de conformiteit aan NEN 60-118/4 kunt aantonen.


Een alledaagse ringleiding toepassing:
Het versterkte microfoonsignaal wordt middels een speciale stroomversterker aan een draadlus toegevoerd, die b.v. langs de plint, of boven het plafond is geplaatst. (ongeveer waar de rode lijn in de foto is ingetekend)
Het aldus opgewekte magneetveld is vrijwel homogeen binnen het vlak dat de ringleiding omvat, en alle luisteraars binnen de lus krijgen een even sterk signaal.

De speciale ringleidingversterker bevat tevens een voorziening die onnodige variaties in de signaalsterkte vereffent, zodat een stabiel en vrijwel constant niveau wordt verkregen.
Bel 024-6774063 of 06-83542937 voor nadere informatie, of email naar info@geluidsvoorzieningen.nl